1928 Katedra na Wawelu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 maja 1928 roku
Katedra na Wawelu w krasie majowej

Katedra na Wawelu

Katedra na Wawelu

Na obszernym dziedzińcu na wzgórzu wawelowem w Krakowie obok Katedry założono w ostatnich czasach rodzaj wirydarza, który w tych dniach majowych najpiękniej wygląda.
Z zieleni trawników i drzew, z barwnego kwiecia jabłoni, oko oglądającego spogląda na czcigodne wieżyce i złocone kopuły kaplic tej najwspanialszej świątyni polskiej.
Ag. fot. „Światowida”, zdj. na pł. kraj. „Alfa”.

1927 Niebezpieczne ognie sztuczne…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 czerwca 1927 roku
Niebezpieczne ognie sztuczne

Niebezpieczne ognie sztuczne

Niebezpieczne ognie sztuczne

Na długo przed obchodzonem w lecie świętem rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych urządza się tam próby pamiątkowego obchodu, w którym ognie sztucznie mają dużą rolę. Słynna artystka filmowa Joan Grawford, uczestnicząca w tegorocznych próbach tego rodzaju, entuzjazm swój dla narodowego święta opłaciła niemiłym dla niej, ale efektownym dla widzów wypadkiem. Przynajmniej dzienniki piszą o „nieszczęśliwym” wypadku …
Clarence Sinclair Bull.

1926 Sportowe obrazki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 maja 1926 roku
Światowy rekord Polski

Halina Konopacka Rok 1926

Halina Konopacka Rok 1926

Pani Halina Konopacka zdobyła w Warszawie nowy rekord światowy w rzucie dyskiem na 34 m 15 cm.
Ag.fot.”Światowida”

1925 Reklama reklamy…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku
Reklama reklamy

Reklama reklamy

Reklama reklamy

W Berlinie odbywa się obecnie osobna wystawa reklamy,a obok eksponatów w zamkniętej hali, jednym z głównych punktów jej programu są reklamowe dziwaczne pochody, mające na celu nietylko reklamowanie pewnych produktów, ale i zachęcanie producentów do posługiwania się taką uliczną reklamą.

1924 Ze świata…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku
Ze swiata

Areoplany

Areoplany

Aeroplany amerykańskie w Rotterdamie używane w miejsce hydroplanów, fotografowane z innego aeroplanu. Trampus

1939 Wojciech Kossak…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 maja 1939 roku
Wojciech Kossak

Wojciech Kossak

Wojciech Kossak

Wojciech Kossak
Portret olejny gen broni Kazimierza Sosnkowskiego, ofiarowany przez artystę na F.O.N.
Zakupiony przez Sztab Główny

1938 Zielone Świątki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 czerwca 1938 roku
Zielone Świątki

Zielone Świątki

Zielone Świątki

Majenie domów na Zielone Świątki w Bronowicach pod Krakowem

1937 Polskie konie w Ameryce…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 05 czerwca 1937 roku
Polskie konie dla Ameryki

Konie Polskie

Konie Polskie

Z rany hodowca amerykański p. J. M. Diekenson zwróaił się niedawno do Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego w Polsce z propozycją nabycia 6-ciu klaczy stadnych czystej krwi arabskiej, zdając sie całkowicje na wybór dokonany przez Polskich Hodoweów.
W wykonaniu tego zamówienia zakupiono dla p. Diekensona następujące klacze:
Lassę ze stadniny państwówej w Janowie (własność państwa Gniazdowskich), Liljanę (własność p. St. Sztamlera), Małtarię (własność R. hr. Potockiego), Niwikę i: Norę (ze stadniny państwowej w Janowie) i Przepiórkę własność Stanisława Rasińskiego).
Klacze te odpłynęły do Ameryki na statku „Batory”.
Marjan Sobolewski.

1936 Krajobraz Ojcowa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1936 roku
Z teki krajoznawczej „Światowida”

Ojców

Ojców

Ogólny widok Ojcowa, leżącego malowniczo w dolinie Prądnika, wśród skał wapiennych i lasów.
W pośrodku widoczna biała wstęga drogi, biegnącej z Krakowa do Olkusza.

1935 Kolos morski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 czerwca 1935 roku
Kolos morski na tle kolosów lądowych

Kolos morski

Kolos morski

Wróciła już ze swojej pierwszej wyprawy do Ameryki chluba francuskiej żeglugi, wspaniały statek pasażerski „Normandie”, zdobywszy „niebieską wstęgę” Oceanu, co więcej, w drodze powrotnej pobiwszy nawet swój własny rekord, zdobyty w podróży z Hawru do Ameryki.
Wielkość tego statku uprzytomnić sobie można najlepiej na tej właśnie fotografi, przedstawiającej „Normandie” w porcie nowojorskim.
Ten najnowszy kolos morski nie ginie wcale na tle „drapaczy chmur. Zestawienie to jest zarazem jakby symbolem rekordowych wyników nowoczesnej techniki, zadziwiających rozmachem i potęgą.