1930 Z Wielkiego Dnia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 roku
Z Wielkiego Dnia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 rok

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 10 maja 1930 rok

W czasie uroczystości Trzeciomajowych w Warszawie, p. Prezydent Rzpltej zwrócił uwagę na delegację „milusińskich*, która także przybyła na plac rewji.
Delegacja ta składała się z dziewczynki, ubranej w strój ludowy i chłopczyka, który z dumą nosił płaszcz wojskowy i hełm stalowy.
Z postawy tego najmłodszego żołnierzyka Rzpltej widać, że stanie się godnym następcą pokolenia, które wywalczyło i utrwaliło Niepodległość Polski. Ag. Fot. „Światowida”.

1929 Zakwitną jabłonie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1929 roku
Zakwitną jabłonie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1929 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 kwietnia 1929 roku

W baszcie starego zamczyska młodziutka, urocza „kasztelanka”, wyskoczywszy wczesnym rankiem z łóżka otwiera okno na powitanie wiosny, która już cudownem kwieciem ozdobiła otaczające zamek drzewa.
I nasza tęsknota idzie w tym samym kierunku, a chociaż konary i gałęzie naszych drzew jeszcze uśmiechu wiosny nie zaznały, serce raduje się bodaj nadzieją, że i u nas wkrótce zakwitną jabłonie…

1928 Piękno jezior polskich…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 czerwca 1928 roku
Piękno jezior polskich

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 czerwca 1928 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 czerwca 1928 roku

Jednem z najpiękniejszych jezior na Wschodnich Kresach ziemi polskiej jest odległe o kilkanaście mil od Suwałk jezioro Wigry.
Na wyspie wśród jego wód istnieje stary klasztor, niegdyś stanowiący rezydencję Kamedułów, zanim się, usunięci stąd w r. 1800 przez rząd pruski, przenieśli na Bielany pod Warszawą.
Dzisiaj stara ta pustelnia na tle jeziora należy do najpiękniejszych widoków w tych stronach.
Ag. fot. „Świntowida:* zdj. na pł. kraj. „Alfa”

1927 Święto wioślarskie w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku
Święto wioślarskie w Warszawie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1927 roku

W ubiegłą niedzielę nastąpiło podniesienie flagi na przystani Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Uczestnicy udali się pochodem z kościoła do przystani, poczem odbyła się defilada łodzi na Wiśle.
Z tego pięknego święta sportowego będącego zarazem inauguracia wiosennego sezonu podaiemy tutaj fragment pochodu z miasta przez most ks. Józefa Poniatowskiego na brzeg Wisły. Ag.fot. „Światowida”, zdj.na pł. kraj. „Alfa”

1926 Parlament Angielski w dniach strajku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1926 roku
Parlament Angielski w dniach strajku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1926 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1926 roku

Wspaniały gmach parlamentu iondyńskiego, z wiezycą dumnie sterczącą, w tych dniach ciężkiego przesilenia najważniejszą ostoją ładu i potęgi Anglji, spoglądał z góry na most Westminsterski, rojący się od prywatnych samochodów, zastępujących autobusy i dorożki publiczne,
Fot. Central News, London.

1925 Prezydent Coolidge przyjacielem dzieci

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 maja 1925 roku
Prezydent Coolidge przyjacielem dzieci

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 maja 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 maja 1925 roku

Tradycyjnym obyczajem w pierwsze święto Wielkiej Nocy prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza do parku przy Białym Domu dzieci z okolicy, które w towarzystwie swoich rodziców bawią się radośnie na murawie, podziwiając fontannę, ma ten festyn umyślnie w ruch wprawianą.
I u nas w tym roku z inicjatywy Pana Prezydenta Rzeczpospolitej do programu uroczystości Trzeciego Maja włączone po raz pierwszy zabawy dla dzieci.
Fot. Harris & Ewing, Washington.

1924 Dzisiejszy Polski Gdańsk

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 sierpnia 1924 roku
Dzisiejszy Polski Gdańsk

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 sierpnia 1924 roku

Ogólny widok stoczni gdańskiej Dr. Neuberg

1939 Święto Armji – Święto Ludu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku
Święto Armji – Święto Ludu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 maja 1939 roku

Z radością patrzymy wszyscy na ofiarną służbę naszego ludu wiejskiego dla Armji.
Oto barwny fragment pamiętnych. uroczystości w Mościcach, gdzie wielotysięczne rzesze ludu wiejskiego, przekazując Armji ufundowany przez siebie sprzęt wojenny, dały entuzjastyczny wyraz swoim patriotycznym uczuciom.

1938 Gdy kwitną sady…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 maja 1938 roku
Gdy kwitną sady

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 maja 1938 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 maja 1938 roku

Gdy kwitną sady
Okładka Ilustracja fotograficzna

1937 Pojazd przyszłości

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku
Pojazd przyszłości

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 15 maja 1937 roku

Na welodromie w Paryżu dokonał inż. Millet prób z nowym pojazdem rakietowym, rozwijając znaczną szybkość.
Wynalazca przypuszcza, że już w niedługim czasie zarówno okręty, jak i aeroplany uzyskają popęd rakietowy.
Nie brak jednak sceptyków, którzy bardzo krytycznie odnoszą się do tego rodzaju „motoru”, łatwo psującego się i miebezpiecznego dla otoczenia. Keystone — Berlin