1938 Turecki sprzedawca owoców….

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 listopada 1938 roku
Z wymierających typów starej Turcji

Turecki sprzedawca owoców

Turecki sprzedawca owoców

Wędrowny sprzedawca owoców
Photo Francais Pera Constantinople

1937 Chrobry wytycza granice Polski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 listopada 1937 roku
Chrobry wytycza granice Polski

Chrobry wytycza granice Polski

Chrobry wytycza granice Polski

Reprodukujemy fragment monumentalnego fresku z westibulu Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warsze wie, przedstawiającego Chrobrego, wytyczającego granice Polski.
— Fresk ten jest dziełem wybitnych malarzy Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego (założycieli Bractwa św. Łukasza) i został wykonany w roku bieżącym.

1936 Kopalnia Jan Kanty…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 28 listopada 1936 roku
Kopalnia Jan Kanty „Dziś pracujemy dla bezrobotnych”

Kopalnia Jan Kanty

Kopalnia Jan Kanty

W ubiegłą sobotę bawił w Zagłębiach węglowych krakowskiem, dąbrowskiem i śląskiem Minister Pracy i Opieki Społecznej Marjan Zyndram-Kościałkowski, aby wyrazić górnikom uznanie za ofiarę pracy na rzecz bezrobotnych, wyrażającą się w ilości 9.500 wagonów wydobyte bezpłatnie. Nasz fotomontaż przedstawia widok kopalni „Jan Kanty” w Jaworznie, u dołu zaś minister z górnikami …

1935 Echa Nocy Listopadowej…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 listopada 1935 roku
ECHA NOCY LISTOPADOWEJ.

Echa Nocy Listopadowej

Echa Nocy Listopadowej

Sto pięć lat minęło od chwili, gdy garstka podchorążych dnia 29 listopada 1830 r. chwyciła za broń i wtargnęła do Belwederu, aby przepędzić stamtąd rosyjskiego ciemiężcę,
Ten wspaniały poryw młodych żołnierzyków stał się hasłem wybuchu powstania, które miało przebieg wprawdzie nieszczęśliwy i wykazało bezprzykładne niedołęstwo wodzów, ale przeszło do historji, jako jeszcze jeden więcej protest przeciwko niewoli.
Z okrzykiem z 1831 r. „Hej kto Polak na bagnety* szli potem w bój bohaterzy z 1863 r. i Legjoniści z 1914 r.
W Niepogległej Polsce w Belwederze, dawnej siedzibie wielkiego księcia Konstantego i pruskiego okupanta generała Beselera, zamieszkał wskrzesiciel państwa polskiego Marszałek Józef Piłsudski i w tym pałacu zamknął swe oczy dnia 12 maja b.r.
Dziś Belweder został zamieniony na muzeum pamiątek po Wielkim Marszałku.
Fragment Belwederu w Warszawie. Obraz znanego warszawskiego akwarelisty, Wacława Nehringa.

1934 Wrzenie w Indjach…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 24 listopada 1934 roku
Wrzenie w Indjach

Wrzenie w Indjach

Wrzenie w Indjach

Ruch niepodległościowy ogarnia coraz bardziej całe Indje. Gwiazda Gandhiego, reprezentującego kierunek umiarkowany, w związku z tem gaśnie: natomiast zyskują górę żywioły radykalne, na czele których stoi Babu Rajendra Prasad, wybrany świeżo prezydentem wszechindyjskiego kongresu w Bombaju.
Na zdjęciu fragment uroczystego pochodu urządzonego w Bombaju po wyborze Babu Rajendra Prasad

1933 Batory pod Pskowem…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 listopada 1933 roku
Batory pod Pskowem

Batory pod Pskowem

Batory pod Pskowem

Jest to jeden z najświetniejszych obrazów Matejki, namalowany w r.1871.
Przedstawia scenę, gdy po zwycięstwie pod Pskowem w r.1581 poselstwo rosyjskie błaga króla Batorego o pokój.
Ze zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

1932 25-lecie śmierci St. Wyspiańskiego

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 listopada 1932 roku
25-lecie śmierci St. Wyspiańskiego

25-lecie śmierci St.Wyspiańskiego

25-lecie śmierci St.Wyspiańskiego

Dnia 28-go listopada 1907 r. zamknął oczy w Krakowie genialny poeta i malarz Stanisław Wyspiański.
W szeregu nieśmiertelnych wizyj scenicznych wcielił on pragnienia i tęsknoty narodu polskiego i wywróżył mu zmartwychwstanie,
(Fragment autoportretu Stanisława Wyspiańskiego. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie).

1931 Krystyna Ankwicz w nowym polskim dźwiękowcu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 listopada 1931 roku
Krystyna Ankwicz w nowym polskim dźwiękowcu

Krystyna Ankwicz w nowym polskim dźwiekowcu

Krystyna Ankwicz w nowym polskim dźwiekowcu

Krystyna Ankwicz, do niedawna artystka dramatyczna Teatru im. Juljusza Słowackiego w Krakowie, oraz teatrów Szyfmanowskich w Warszawie — gra główną rolę w nowym polskim dźwiękoweu, zatytułowanym: „Cham.
Powyższe zdjęcie przedstawia nową naszą gwiazdę w scenie z Mieczysławem Cybulskim,

1930 Bożyszcze kobiet…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 08 listopada 1930 roku
Bożyszcze kobiet

Bożyszcze kobiet

Bożyszcze kobiet

Jest nim Ramon Navarro, Meksykańczyk.Objoł on po Valentinie berło urody męskiej i czaruje nią kobiety całego świata.

1929 Zaburzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 listopada 1929 roku
Zaburzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zaburzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zaburzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na tle konfliktów pomiędzy korporantami żydowskimi a polskimi wybuchły na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zaburzenia, które jednak dzięki rozwadze samych studentów i interwencji władz uniwersyteckich rychło się zakończyły.
Zdjęcie nasze przedstawia rzesze studentów przed Collegium
Novum podczas zaburzeń.
Ag. Fot. „Światowida*, zdj, na pł. kraj. „Alfa*.