1917 Wykrycie gorzelni…

Głos, 4 grudnia 1917 roku
Wykrycie gorzelni


Wczoraj o godzinie 2 popołudniu młodszy przodownik 16 komisarjatu Wacał Garbowski w domu fryzjera Marjana Gąsiorowskiego, Mokotów, Langnerowskiego 27, wykrył potajemną gorzelnię w pokojowym lokalu w pełnym biegu.
Na miejscu znaleziono 7 beczek zacieru i około 8 wiader gotowej wódki. Robotników; Jankla Bauma, lat 19 zamieszkały Puławska No 19 i Chamę Szlingera, lat 16, Puławska 62, sprowadzono do komisariatu. Nazwisko właściciela gorzelni nie jest jeszcze ustalone.