1924 Angielski wynalazek…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 22 listopada 1924 roku
Angielski wynalazek


 

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 22 listopada 1924 roku

22 listopada 1924

Kombinacja motocykla z łodzią. Najnowszy wynalazek angielski
umożliwia w przeciągu 20 sekund przemianę motocykla na łódź.
Fot. Central News