1924 Galeria pięknych pań stolicy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 27 grudnia 1924 roku
Z galerji pięknych pań towarzystwa stolicy


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku

27 grudnia 1924

Piękność Polek jest na całym świecie znaną: opiewali ją niejednokrotnie poeci, nawet w narodach, które Polaków nie lubią, uwieczniali ją w portretach olejnych, pastelach, akwarelach i minjaturach najrozmaitsi malarze całego świata, podziwiali najpotężniejsi władcy świata.
Jeśli ta piękność Polek widoczna jest nieraz w zwykłej wieśniaczce, to cóż dopiero mówić o paniach z towarzystwa, kształcony smak artystyczny i pełna dystynkcji swoboda, właściwa tylko damom, wiedzącym z góry o tem, że są przedmiotem powszechnego szacunku.
Oczywiście te piękne panie z towarzystwa znaleźć można tak samo w Krakowie jak i w Wilnie, w Poznaniu i Lwowie, z natury rzeczy jednak najwięcej ich posiada stolica. Nie sposób tu wszystkie przedstawić, lecz to szczupłe, ale wybrane grono godnie reprezentuje piękne, wytworne polskie damy…