1924 Jak się ludzie bawią…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku
Jak się ludzie bawią

Jak się ludzie bawią

Jak się ludzie bawią

Historyczny festyn rybacki w Folkestone (Anglja).
Królowa ryb (stoi na lewo), królowa handlu (na prawo) i królowa mórz (siedząca) w pochodzie.
Sennecke