1924 Moto-koło…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku
Moto-koło

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku

Oryginalny sposób lokomocji na ulicach Rzymu
„Moto-koło”, kombinacja roweru i motocyklu.
Porry Pastorel, Roma