1924 Płócienne namioty w Żoliborzu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 22 listopada 1924 roku
Wiadomość dnia

Płócienne namioty w Żoliborzu

Płócienne namioty w Żoliborzu

Płócienne namioty w Żoliborzu, urządzone przez Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyza dla bezdomnych w Warszawie.
Fot.Akad.Zakład Fot.