1924 …po 160 latach przerwy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 grudnia 1924 roku
Ambasada Francji w Polsce, po 160 latach przerwy
Zdjęcia sprcjalnie i wyłącznie dla „Światowida”


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 13 grudnia 1924 roku

13 grudnia 1924

Dnia 6-go grudnia b.r. wręczył na Zamku królewskim w Warszawie Ambasador Francji
A. de Panafieu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej swe listy uwierzytelniające.
Jedyna w swoim rodzaju fotografja przedstawia Ambasadora Francji wśród członków świty Prezydenta Rzpltej i własnej tuż po wręczeniu listów.
Grupa środkowa od lewej ku prawej: min. spraw wojsk. Sikorski (1), min. spraw zagr. hr. Skrzyński (2), adjutant Prezydenta major Zaruski (3), prezes Rady min. Grabski (4), ambasador A. de Panafieu (5), szef misji wojsk franc. w Polsce, gen. Dupout.