1924 Powrót Henryka Sienkiewicza na Ojczyzny łono

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 01 listopada 1924 roku
Powrót Henryka Sienkiewicza na Ojczyzny łono

Powrót Henryka Sienkiewicza

Powrót Henryka Sienkiewicza

W oczzekiwaniu drogich Zwłok na placu prze Dworcem Głównym w Warszawie
Akademicki Zakł. fot.