1924 Rozbudowa szkolnictwa powszechnego w Polsce

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 01 listopada 1924 roku
Rozbudowa szkolnictwa powszechnego w Polsce

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 01 listopada 1924 roku
W dniu 11-ego października b.r. gmina Wiśniewo w powiecie Siedleckim (Woj. Lubelskie) święciła uroczystość otwarcia nowo zbudowanego budynku Szkoły powszechnej.
W uroczystości wzięli udział marszałek Sejmu Rataj, minister Oświaty Miklaszewski, a poświęcenia dokonał ks. biskup podlaski Przeździecki.
Gminy powiatu siedleckiego co roku budują z inicjatywy swego posła Niedbalskiego kilka budynków szkolnych i to własnym swym kosztem.
W ten sposób na wschodnich rubieżach umacnia się polska oświata.