1924 Skandaliczne zdjęcia…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 09 sierpnia 1924 roku
Skandaliczne zdjęcia filmowe


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 sierpnia 1924 rok

09 sierpnia 1924

Skandaliczne zdjęcia filmowedokonane pokryjomu przez ajencję austryjacką w parku wersalskim.
Świeżo wywołało zgorszenie wśród społeczeństwa i prasy paryskiej fakt, że bez zezwolenia władz francuskich jakieś wiedeńskie Towarzystwo filmowe urządziło potajemnie w parku wersalskim bardzo swobodne zdjęcia kinematograficzne.
Nasze obrazki, reprodukujące zdjęcia, które… potajemnie z tego filmu potajemnego pewien „wścibski” fotograf zrobił, rozstrzygną pytanie, czy w tem oburzeniu Paryżan więcej było zgorszenia moralnego, czy też gniewu na nadużycie tyle w tradycji francuskiej znaczącego Wersalu do celów bądź co bądź z tą tradycją nic nie mających wspólnego.
Fantazyjno – …swobodne kostjumy aktorek skandalicznego filmu wersalskiego.
Agence Trampus.