1924 Tak się ludzie bawią…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku
Jak się ludzie bawią

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 30 sierpnia 1924 roku

Sławny amerykański aktor filmowy Fatty z wesołymi swoimi współpracowniczkami
Atlantic