1924 Targi Wschodnie we Lwowie…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 13 września 1924 roku
IV Targi Wschodnie we Lwowie

 

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 13 września 1924 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 13 września 1924 roku

P. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Wojciechowski opuszcza dworzec kolejowy w towarzystwie wojewody lwowskiego p. Zimnego.
Przy powozie prezydent m. Lwowa p. Neumann.
Niegodziwy zamach ciemnego fanatyka, skierowany przeciw dostojnej osobie Prezydenta Rzeczypospolitej, wywołał żywiołowy odruch oburzenia całej ludności lwowskiej.
M. Műnz