1924 Technika i wynalazki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 sierpnia 1924 roku
Technika i wynalazki

Technika i wynalazki

Technika i wynalazki

Bajeczny rozwój radio
Dziewczęta wiejskie słuchają przy kołowrotku muzyki radiotelefonicznej