1924 Tradycje Nocy Listopadowej…

Światowid Ilustrowany Kuyer Tygodniowy 06 grudnia 1924 roku
Tradycje żołnierskie Nocy Listopadowej


 

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 06 grudnia 1924 roku

06 grudnia 1924

Rokrocznie, od czasu odzyskania niepodległości,
obchodzi głowa państwa w pamiętną Noc 29. listopada
wszystkie posterunki belwederskie wystawione całą noc,
w myśl tradycji historycznej, przez Szkołę podchorążych.
I w tym roku odbył Prezydent Rzeczpospolitej
w nocy 29. listopada o godz. 12. ów tradycyjny rond.
Zdjęcie, dokonane specjalnie dla „Światowida” przez Akad. Zakład Fot.