1924 Udział kobiet w życiu politycznem

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 06 grudnia 1924 rokuu
Udział kobiet w życiu politycznem

Udział kobiet w życiu politycznem

Trzydzieści sześć kobiet, ze wszystkich trzech głównych stronnictw kandydowało do parlamentu angielskiego, ale szczęście sprzyjało tylko czterem.
Trzy r nich, wszystkie konserwatystki, zasiadały już w starym parlamencie: (Od lewej do prawej) ksieżna Atholl, lady Astor i pani Hilton Philipson.
Labour-party przeprowadziła tylko jedną: Miss Wilkinson — liberalne kandydatki wszystkie przepadły.