1924 W pomrokach mgły grudniowej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku
W pomrokach mgły grudniowej

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku

Stare, szacowne rzeźby z czasów Stanisława Augusta rysują w mgle tajemnicze swe kontury.
Fot. Kirchner