1924 Wesołych Świąt

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku
Z serdecznymi życzeniami Wesołych Świąt


 

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 27 grudnia 1924 roku

27 grudnia 1924

Powyższą rycinę reprodukujemy wedle obrazu znakomitego artysty-malarza Jacka Malczewskiego p.t. „Chłopi nad Żłóbkiem”
Dzieło to powstało w r. 1882 i po raz pierwszy wystawione było w pałacu Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie.
Mistrz Malczewski przedstawił w arcydziele swem chwilę przybycia do stajenki betleemskiej pasterzy z darami dla Dzieciątka.
Pasterzami tymi są nasi polscy chłopi ziemi krakowskiej. Stanęli Krakusi nad Żłóbkiem i Boskiemu Dzieciątku składają hołd, a na ich twarzach maluje się miłość bezgraniczna i zachwyt.