1924 Wynalazki i technika…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 09 sierpnia 1924 roku
Wynalazki i technika

Wynalazki i technika

Wynalazki i technika

Nowy trycykl „familijny”, w którym jest miejsce dla 4 osób, przyczem jedna z nich wprawia ten oryginalny wehikuł w ruch.
Trycykl mający wszystkie zalety roweru co do lekkości i łatwości sterowania jest zarazem wygodną kombinacją powozu z autem, bo robi 8 km. na godzinę, a w czasie niepogody może być przykrytym dachem.
Agence Trampus