1924 Z Teatru…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 października 1924 roku
Premiera Dzikusa…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 18 października 1924 roku

Premiera „Dzikusa”, komedji H. Mannera w krakowskim teatrze Bagatela.
Od lewej ki prawej pp. Sznage-Andruszewska, Rawiczówna, Ścibor, Z.Barwińska, Wesołowski i Zbucki.