1924 Z wydarzeń na szerokim świecie

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 20 grudnia 1924 roku
Z wydarzeń na szerokim świecie

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 20 grudnia 1924 roku
Uroczysty przejazd króla angielskiego i królowej
w wspaniałym historycznym powozie
z pałacu królewskiego do gmachu parlamentu na otwarcie nowej jego sesji.

Press Photo News-Service.