1925 Bal prasy we Lwowie…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygidniowy 21 lutego 1925 roku
Bal prasy we Lwowie

Bal prasy we Lwowie

Bal prasy we Lwowie

Najświetnicjazym balem lwowskiego karnawału był bal Prasy w pięknie przybranych salach Kasyna Miejskiego.
Nasze zdjęcie przedstawia grupę wybitnych gości i komitetu balowego.
Fol. M. Munz.