1925 Chrzest polskiego samolotu…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 marca 1925 roku
Chrzest polskiego samolotu w Poznaniu

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 07 marca 1925 roku
Ważny czyn w rozwoju polskigo lotnictwa dokonał się w Poznaniu. Oto odbył się tam na lotnisku w Ławicy chrzest pierwszego aeroplanu, wykonanego w całości w fabryce „Samolot S.A.”
Uroczystego aktu dokonał generał Zagórski.
Nasze zdjęcie przedstawia: aeroplan H.D.14, wykonany w całości w zakładach „S.A. Samolot” w Poznaniu, wraca do hangaru – po szczęśliwym inauguracyjnym wzlocie.