1925 Chrzest Światowida…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku
P. Prezydent Rzeczypospolitej Ojcem Chrzestnym „Światowida”

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku

Na prośbę krakowskiego Towarzystwa „Żegluga Polska” p. Prezydent Rzeczypospolitej, jako ojciec chrzestny i p. Michalina Dąbrowska, żona posła Marjana Dąbrowskiego, jako matka chrzestna dokonali dnia 8 maja b.r. w Krakowie uroczystego chrztu nowego statku, który otrzymał miano naszego pisma i odtąd pod flagą Światowida płynąć będzie po Wiśle.
Błogosławieństwa Bożego udzielił „Światowidowi* ks, infułat Marjacki dr. Czesław Wądolny.
Uroczystemu aktowi chrztu „Świstowida” asystowała cała świta p. Prezydenta, oraz najwyżsi przedstawiciele władz państwowych i samorządowych w Krakowie.
Nasze górne zdjęcie przedstawia rodziców chrzestnych, p. Prezydenta Wojciechowskiego (1) i panią Michalinę Dąbrowską (2) oraz p. wojewodę Kowalikowskiego, inspektora armji gon. broni Szeptyckiego, generalnego adjutania Prezydenta gen. bryg. M. Zaruskiego i innych na pokładzie „Światowida”. Nasze dolne zdjęcie przedstawia statek „Światowid” widziany z przystani Tow. „Żegluga Polska” na Groblach w Krakowie.