1925 J. Kr. Mość Borys III, król Bułgarów

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 21 marca 1925 roku
J.Kr.Mość Borys III, król Bułgarów

 

Światowid 21 marca 1925

Światowid 21 marca 1925

Urodzony 30 stycznia 1894 r. jako syn króla Ferdynarda i Marji Ludwiki, z domu księżniczki Parmy.
Król Borys III. wstąpił na tron 3 października 1918 …
Fotografja z własnoręcznym podpisem monarchy, ofiarowana przez Króla Borysa „Światowidowi”