1925 Kobieta w balecie…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1925 roku
Kobieta w balecie

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 maja 1925 roku

Prawie aź dziwno, że tak popularny sport piłki nożnej teraz dopiero wszedł na deski sceniczne.
Stało się to w wystawnej rewji scenicznej „Podróż naokoło półświatka w 120 minutach*, gdzie drużyna t. zw. Violet-Girls rozgrywa, niezupełnie prawidłowo… match footballowy.
Fot. Willinger, Wiedeń.