1925 Konstytucja Trzeciego Maja

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 2 maja 1925 roku
Konstytucja Trzeciego Maja

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 2 maja 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy Sobota, 2 maja 1925 roku

Wiekopomną chwilę uroczystego zaprzysiężenia Konstytucji 3-go Maja w katedrze św. Jana w Warszawie, tę drogą każdemu Polakowi pamiątkę szlachetnych usiłowań patrjotów polskich ratowania upadającej Polski, przedstawił Matejko na tym obrazie, do najpiękniejszych w jego twórczości należących.
Na pierwszym planie posłowie Sejmu 4-letniego niosą owacyjnie obu marszałków Sejmu: Małachowskiego (z aktem Kpnstytucji w ręku) i Kazimierza Sapiehę.
Na lewo król Stanisław August w płaszczu gronostajowym wstępuje w progi katedry, by zaprzysiądz Konstytucję.
Na pierwszym planie u dołu jeden z nielicznych oponentów, poseł Suchorzewski z synkiem daremnie usiłuje powstrzymać patrjotów.
Na dalekim planie na prawo Zamek Królewski.
Fot.A.Pawlikowski