1925 Królowa Paryża…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 kwietnia 1925 roku
Królowa Paryża


 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 kwietnia 1925 roku

04 kwietnia 1925

Urocza Mlle Georgette Traigneaux
została wybrana karnawałową „królową Paryża”
i w tym charakterze przyjął ją prezydent Rzeczpospolitej
Fot Atlantic