1925 Malownicza scena teatralna…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 11 kwietnia 1925 roku
Rozmaitości teatralne

Herod

Herod

Malownicza scena teatralna
Że i na prowincji zdarzają się niekiedy istotnie efektowne przedstawienia teatralne, tego dowodzi nasze zdjęcie z dramatu p.t. „Herod”, pióra Edmunda Słuszkiewicza, granego w Sanoku (Małopolska) przez zespół miejscowych miłośników sceny.
Fot. Gottdank, Sanok