1925 Manewry nad Bugiem…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 17 października 1925 roku
Manewry nad Bugiem

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 17 października 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 17 października 1925 roku

W Brześciu nad Bugiem odbyły się manewry 6. korpusu armji.
Zdjęcie nasze przedstawia defiladę kompanji cyklistów 22 pp.
Manewry nowoczesne są czemś zupełnie innem, niż manewry, które się odbywały w czasach przedwojennych.
Wtedy były one tylko widowiskiem, dziś są poważnem ćwiczeniem.
Ag. fot. „Światowida”.