1925 Mniejszości narodowe w Polsce…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 24 stycznia 1925 roku
Mniejszości narodowe w Polsce


 

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 24 stycznia 1925 roku

24 stycznia 1925

Jak Polska nietylko tolerancyjne, ale i z pełnem uznaniem odnosi się do wszystkich wyznań i mniejszości narodowych, o ile one lojalnie się wobec państwa zachowują, świadczy odznaczenie Wielką Wstęgą Orderu „Odrodzenia Polski” Metropolity autokefalicznej Cerkwi prawosławnej w Polsce, Djonizego.
Nasze zdjęcie, dokonane specjalnie i wyłącznie dla „Światowida”, przedstawia metropolitę w chwili, gdy w pontyfikalnym stroju udziela wiernym uroczystego błogosławieństwa.
Ag. fot. Machowski i Złakowski