1925 Najnowszy statek Żeglugi Polskiej…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 09 maja 1925 roku
„Światowid”, najnowszy statek towarzystwa „Żegluga Polska” w Krakowie.

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 09 maja 1925 roku
Krakowskie towarzystwo „Żegluga Polska”, którego statki obsługują ruch pasażerski i towarowy na średnim biegu Wisły, nazwało najnowszy swój statek mianem naszego pisma.
Pan Prezydent Rzpltej w czasie swego pobytu w Krakowie w dniu św. Stanisława był „ojcem chrzestnym” tego statku, zaś „matką chrzestną” była p. Michalina Dąbrowska, żona posła Marjana Dąbrowskiego.
Fot. St. Mucha.