1925 Sport w Polsce…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 maja 1925 roku
Sport w Polsce

Rzut oszczepem

Rzut oszczepem

Idąc za wskazówkami władz szkolnych, kierowanych słuszną troską o wychowanie fizyczne naszej młodzieży, gimnazjum wadowickie (Małopolska) urządziło osobne święto wychowania fizycznego z bardzo udatnymi popisami tamtejszych uczniów.
Nasze zdjęcie przedstawia efektowną scenę rzutu oszczepem.