1925 Światowid…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 03 stycznia 1925 roku
Nakład pisma wynosi 45.000 egzemplarzy

wychodzi w każdą sobotę w Krakowie – Poznaniu – Warszawie – Lwowie – i WilnieŚwiatowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 03 stycznia 1925 roku