1925 Triumfalny powrót Amundsena…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 18 lipca 1925 roku
Triumfalny powrót Amundsena do ojczyzny

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 18 lipca 1925 roku

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 18 lipca 1925 roku

Stolica Norwegji Oslo (dawniejsza Christjanja) zgotowała eztuzjastyczne przyjęcie znakomitemu swemu rodakowi Amundsenowi, wracającemu z wyprawy do bieguna północnego.
Wśród szpalera sztandarów i tłumu pubiiczności odbył się wjazd jego do stolicy, gdzie król Haakon wręczył mu złoty medal.
Nasze zdjęcie przedstawia pierwsze powitanie Amundsena przy wylądowaniu w Oslo.
Press Photo News-Service, Berlin.