1926 W Imię Polski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1926 roku
Powrót kpt. Orlińskiego z Tokio do Warszawy

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1926 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 02 października 1926 roku

Dokonawszy jednego z największych lotów, jakie historia awiatyki notuje, lotu z Warszawy do Tokio i z powrotem, kpt. Orliński okrył sławą nietylko swoje nazwisko, ale i Imię Polski.
Słusznie też witała go manifestująca Warszawa, tak w przedstawicielach Rządu, jak i w najszerszych warstwach.
Zdjęcie nasze przedstawia moment wyswabadzania się kpt. Orlińskiego z więzów samolotu, tuż po szczęśliwem wylądowaniu.
Ag. fot. „Światowida” na płytach krajowych „Alfa”