1925 Wielkie manewry…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 22 sierpnia 1925 roku
Wielkie manewry aemji polskiej


 

Światowid 22 sierpnia 1925

22 sierpnia 1925

Wielkie manewry armji polskiej pod Brdami i Bydgoszczą zgromadziły przedstawicieli generalicji państw sprzymierzonych, wywołując ich szczery zachwyt świetną organizacją.
Zdjęcie nasze przedstawia baterję strzelców czerwonych na stanowisku.
Dalsze fotografje z manewrów zamieszczamy na str.4
Agencja fotograficzna „Światowid”