1925 Z kolendą…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 26 grudnia 1925 roku
Z kolendą

Z Kolędą

Z Kolędą

Starodawnym obyczajem, w okresie Bożego Narodzenia, po miasteczkach i wsiach polskich chodzą kolendnicy z gwiazdą świetlną, z fantastycznemi nakryciami głowy i składają Życzenia. Redakcja „Światowida”, zamykając gwiazdkowy numer tym obrazkiem z cichej wsi Łapczyca pod Bochnią, gdzie wznosi się kościół jeszcze z czasów Kazimierza Wielkiego — życzy wszystkim, po całej Polsce i w skupieniach Polaków na obczyźnie rozsianym Czytelnikom i Przyjaciołom szczerze i serdecznie
„WESOŁYCH ŚWIĄT*.