1925 Zakaz całowania…

Kurier Warszawski, 10 listopada 1925 roku.
Zakaz całowania się uczennic


Wobec tego, że całowanie się uczennic przy witaniu się i żegnaniu sprzyja szerzeniu się chorób zakaźnych, mokotowska okręgowa komisja sanitarna zwróciła się do wydziału zdrowia magistratu z prośbą o wyjednanie w min. Oświecenia nakazu wywieszania w szkołach żeńskich plakatów wzbraniających całowania się uczennic przy powitaniach i żegnaniu się oraz całowania nauczycielek i kierowniczek szkół po rękach.
Wydział zdrowia zdecydował przekazać tę sprawę sekcji hygjeny szkolnej wydziału oświecenia i kultury magistratu do opinji.