1926 Balet warszawski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 16 stycznia 1926 roku
Balet Warszawski

Balet warszawski

Balet warszawski

Balet Operetki Warszawskiej: pp. K.Niewiarowska i J.Sokołowska w tańcu Colombina.
Fot.Ag. „Światowida”