1926 Boże Narodzenie w sztuce polskiej…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 25 grudnia 1926 roku
Boże Narodzenie w sztuce polskiej

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Nasz dodatek, który wraz z życzeniami świątecznymi składamy na stół wigilijny Czytelnikom naszym, trzecie już święto Bożego Narodzenia z nami wspólnie obchodzącym, odtwarza jedno z najgłębszych dzieł mistrza Jacka Malczewskiego, w którem ręalizm samej stajenki przedziwnie łączy się z pełną nastroju symboliką aniołów, strzegących świętej stajenki, gdzie się rozpoczęło dzieło zbawienia świata.
(Obraz jest w posiadaniu prof. dr. Ludwika Żeleńskiego).
Ag. fot, „Światowida”, na płytach krajowych „Alfa”,