1926 „Dajemy dolary”…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lutego 1926 roku
Dajemy dolary

 

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lutego 1926 roku

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 20 lutego 1926 roku

„Dajemy dolary”… w „Perskim Oku”.
Z ostatniej, przez publiczność bardzo przychylnie przyjętejj premjery warszawskiego Teatrzyku „Perskie Oko” podajemy tutaj p. Kamińską w obrazie „Wachlarz Lady X”
Fot. St. Brzozowski