1926 Gwiazdy paryskich kabaretów…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 01 maja 1926 roku
Gwiazdy Paryskich Kabaretów


 

Światowid Ilutrowany Kurjer Tygodniowy 01 maja 1926 roku

01 maja 1926

Uroda i wdzięk iście kobiecy charakteryzują te dwie siostry Guy, słynne tancerki „Casino de Paris”, które swobodnym, a jednak wytwornym repertuarem, tak korzystnie odbijają od nieudolnych naśladownictw francuskiej werwy w innych krajach.
Fot. Manuel Freres, Paryż.