1926 Licytacja obrazu Matejki…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 23 października 1926 roku
Licytacja obrazu Matejki

Licytacja obrazu Matejki

Licytacja obrazu Matejki

W tych dniach odbyła się w Wiedniu licytacja bogatych zbiorów artystycznych ze spuścizny znanego swego czasu polskiego lekarza, prof. Adamkiewicza.
Perłą tych zbiorów jest mało u nas znany obraz Jana Matejki, — malowany olejno na drzewie z datami 1873 —8, przedstawiający „Biskupa Gamrata, opuszczającego Wawel po uczcie na zamku krakowskim u królowej Bony”.
Obraz ten, oszacowany 60.000 szylingów austrj. (przeszło 75.000 zł.), wywołany za połowę tej ceny, nie znalazł jednak nabywcy.
Fot. Furst, Wiedeń