1926 Lotnictwo Polskie…

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 października 1926 roku
Lotnictwo Polskie

Światowid Ilustrowany Kuryer Tygodniowy 16 października 1926 roku
Most kolejowy (na lewo) i III. most na Wiśle w Krakowie,
oglądany z aeroplanu.

Ag. fot. „Światowida” na płytavh kraj. „Alfa”.