1926 Nowa sława Polski…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy, 30 października 1926 roku
Nowa sława polska


Pan Jan Kiepura, śpiewak opery warszawskiej, zaangażowany do Opery Państwowej w Wiedniu, pochlubić się może wprost fenomenalnym triumfem od pierwszego swego występu na tej scenie, mającej ustaloną markę światową.
Każdy jego występ budzi ogromny entuzjazm wśród fachowej krytyki i publiczności, przyczem z uznaniem podkreślić należy, że pan Kiepura z estrady koncertowej popularyzuje również polską pieśń.