1926 Piękne krowy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 września 1926 roku
Piękne krowy

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 04 września 1926 roku
Na wystawie przemysłowo-rolniczej w Częstochowie rolnicy nasi pokazali piękną hodowlę bydła: Oto rodzina krów srokatych z majątku p. Błędowskich w Kaliskiem, nagrodzona srebrnym medalem min. rolnictwa. Ag. fot. „Światowida” na pł. kraj „Alfa”