1926 Po burzy…

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 29 maja 1926 roku
Po burzy

Po burzy

Po burzy

Dramatyczne wypadki warszawskie przypadły na miesiąc maj, kiedy w kościołach odbywają się nabożeństwa ku czci Najświętszej Panny Marji.
Po burzy, która nad stolicą i całą Polską przeszła, nabożeństwa te tem liczniejszych mają uczestników, a zwłaszcza rodziny poległych gromadzą się na modłach nietylko w kościołach, lecz i pod kapliczkami i figurami na ulicach.
Oto gromadka krewnych poległych pod skromną kapliczką przy zbiegu ulic Śniadeckich i Polnej w Warszawie. –
Ag. fot. „Światowida*