1926 Polskie dzieci nad Adriatykiem

Światowid Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 03 lipca 1926 roku
Rozmaitości

Polskie dzieci nad Adriatykiem

Polskie dzieci nad Adriatykiem

Dzieci krakowskiego „Ilustrowanego Kurjera Codziennego” nad Adrjatykiem. Drugi już rok dzięki ofiarności wydawnictwa „I, Kurj. Codź.* liczne gromadki dzieci niezamożnych rodziców mogą spędzić miesiące letnie nad uroczym brzegiem morza Adrjatyckiego w północnych Włoszech, w rozgłośnem miejscu kąpiełowem Cattolica. Doświadczenia przeszłego roku wykazały, jak dodatnio pobyt
ten wpływa nietylko na ich zdrowie, ale i na ich usposobienie i kulturę duchową, przyczem z drugiej strony miejscowa ludność, mając przed sobą dobrze ułożone i grzeczne polskie dzieciaki, poznaje także nasz naród z dodatniej strony i niejednego wyzbywa się uprzedzenia, zakorzenionego w opinji zagranicznej.
Wszak Polska i Włochy bliskie są sobie kulturalnie i politycznie.
Z naszych zdjęć górne przedstawia rozkoszne ćwiczenia gimnastyczne dzieciaków na plaży. Dolne zdjęcie na lewo odtwarza poważny pochód tych małych przedstawicieli Polski z polskim sztandarem na uroczystości narodowego święta włoskiego w rocznicę uchwalenia nowej konstytucji Królestwa Włoch.
Wreszcie dolne zdjęcie na prawo, to grupa tych dzieciaków, pod opieką starszych osób.